Łazienki Królewskie – Warsaw

 

The Royal Łazienki

            To everyone coming to Warsaw I recommend going to Łazienki Królewskie park. It is a truly beautiful place, ideal for relax (which is surprising in such a busy city as Warsaw).

            Our first attempt was going on a Sunday. Me and my boyfriend didn’t have much to do so we decided to go walk around in the Royal Łazienki park. 

            What a mistake it was… . People EVERYWHERE. I was tired after like 10 minutes of walking and the point was to relax and enjoy the day. We decided to come back another day, during the week when it’s calmer. 

            Below you can see how crowded it was.

82223e27-c2ce-4651-85a7-e76b6339eca7

***

 

Łazienki Królewskie

Wszystkim odwiedzającym Warszawę polecam wizytę w Łazienkach Królewskich. To naprawdę piękne miejsce, idealne do relaksu (co może zaskakiwać w tak gwarnym mieście jakim jest Warszawa).

Pierwszą próbę jaką podjęliśmy było wybranie się tam w niedzielę. Razem z chłopakiem nie mieliśmy nic do robienia, więc postanowiliśmy, że pójdziemy na spacer w parku.

To był ogromny błąd. WSZĘDZIE ludzie. Byłam zmęczona po 10 minutach chodzenia, a przecież mieliśmy wypoczywać i cieszyć się dniem. Zdecydowaliśmy, że wrócimy innego dnia, w ciągu tygodnia, kiedy jest spokojniej.

Poniżej możecie zobaczyć jak tłoczno było.

94489e47-a3b3-45aa-9b21-e81b02af9754

 

Tuesday

            It was way better to come early in a day on a work day. No crowds. Peace and quiet. There were even moments when I didn’t see anyone in sight. 

            “Getting lost” in the park, for me, is the best way to discover it. Don’t be afraid to do so. You can see some beautiful places and take nice pictures ;). 

eeb7db58-86ba-4e7d-8a15-ab20a8c9a485

41b381e0-fc00-4758-a38f-069a4055aaae

10ff35ca-25d6-4849-8a62-7c8b5334f733

7b78478a-a02e-447c-960e-3fd1f5eecf4b

 

***

 

Wtorek

O wiele lepszym pomysłem jest przyjście wcześnie w tygodniu. Brak tłumów. Cisza i spokój. Zdarzały się nawet momenty kiedy nie widziałam innych ludzi w zasięgu wzroku.

“Gubienie się” w parku, dla mnie, jest najlepszą metodą na jego odkrywanie. Więc nie bój się “zgubić”. Możesz znaleźć piękne miejsca i zrobić ładne zdjęcia.

 

b9d9682a-c001-4c15-8845-b3f9b7fce7aa

b8da1be3-4923-4575-b34c-50ecab3cf1da

157e2954-161c-454e-84e9-3ca617c176ab

60535c0d-300f-43d9-8b69-94867bc23b8f

0e075f62-a8ef-494e-a3ac-7f8761aca214

 

– Call me a Dreamer

One thought on “Łazienki Królewskie – Warsaw

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s