Scrapbooking #1 – Amsterdam

 

 

Kiedy zaczęłam swoją przygodę ze scrapbookingiem nie byłam pewna, czy tego szybko nie porzucę. Jednak nadal to robię i to uwielbiam. Jest to coś więcej niż normalny pamiętnik czy dziennik. Wreszcie mogę zrobić coś z tymi wszystkimi biletami i ulotkami, które zbieram.

***

When I started my yourney with scrapbooking I wasn’t sure whether I would keep it up. But I did and I love doing it. It’s something more than a normal diary or a journal. I can finally do something with all the tickets and leaflets I always collect. 

 
6d20871e-6c1f-44ae-9eeb-41129582e73e

 

Ten notes znalazłam w TK Maxx i uważam, że właśnie tam są najlepsze zeszyty i notesy, które można wykorzystać do scrapbookingu.

***

I found this notebook in a TK Maxx and in my opinion they have the best journals and notebooks that you can use for scrapbooking. 

 

95518c17-cca5-4f26-87be-b8e4a1cac8f5

 

57373d6b-a2c6-4536-8b7c-48f26cb0d2c3

 

Jeśli już masz wybrany notes, otwierasz go na następnej pustej stronie oraz rozkładasz wszystkie bilety i inne zebrane rzeczy, których potencjalnie chcesz użyć.

***

Once you have your notebook of choice you open it up on the next empty page and lay out all the tickets and other things you gathered and potentially want to use. 

2ac47e56-e962-4ce1-9043-f6a95a8969fa

Następnym krokiem jest stworzenie “planu wydarzeń”, czyli to rozpisanie co i kiedy się wydarzyło tak aby łatwiej się ‘sklejało’ całość.

Kiedy to już jest zrobione, wtedy czas puścić wodze wyobraźni.

***

Next step is to create a ‘timeline’ by writing down what happened when so it’s easier to put everything together.

Once that’s done you just let your creativity do its magic.

 

c7749250-28b6-4a3a-a1cc-7f40fad6e5a5

e99abd1c-2c30-4ad2-8426-331decb247b9

ed75d002-280d-4207-80df-04e86e40511f

Powyżej widać część efektów mojej pracy. Przy użyciu biletów, paragonów, taśm dekoracyjnych i naklejek można stworzyć coś oryginalnego.

Wystarczy tylko wypełnić puste miejsca słowami i gotowe.

Może i ty spróbujesz scrapbookingu :).

***

Above you can see the results of my work. By using tickets, receipts, decorative tapes and stickets you can create something original.

Now you only have to fill in the empty spaces with words and it’s done.

Maybe you’ll also try scrapbooking :).

 

– Call me a Dreamer

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s