Amsterdam – tips & advice / porady i wskazówki

It was my first time in Amsterdam and I loved that city. Having spent a week there, I feel like I gathered some useful tips and advice for next times I’m there and for everyone who is planning on visiting Amsterdam.

 1. Pack a waterproof and windproof jacket – the weather in Amsterdam changes very quickly
 2. Bring an umbrella – this is not a must have but it’s a good addition to the jacket, so you are not soaked
 3. Wear layers – layers will keep you warm, protect from the wind and when you go indoors you just take off one or two
 4. Watch out for steep stairs – a lot of the stairs in Amsterdam are very high, steep and often very narrow (there is not enough room for a whole foot)
 5. Bicyclists are gods – do not walk on a bicycle lane! Don’t cross it without looking around very carefully. Bicyclists almost always and everywhere go first. They also don’t break when there is a pedestrian on the bicycle lane, they just ring the bell and you run.
 6. Get yourself a Hollandpass card – we got a Medium pass with two gold and two silver entrances and paid 55€ for the card which saved us 10€ on each person.
 7. Anonymous OV-chipkaart – card for travelling using public transport. Plastic card available at designed sales places, which you can load up with credit, for example 10€ and travel using buses, trams, etc. Warning! To use trains, you need to have at least 20€ on your card. IMPORTANT – this card requires checking in and out when using public transport.
 8. Have coins with you – they are useful for ‘vending machines’ with deep-fried snacks (typical there) – place called Febo.
 9. Compare prices in souvenir shops – good deals I found: 3 magnets for 5€, 10 postcards for 5€.
 10. Check out Primark – this shop is located very close to the Central Station and offers clothes and gadgets Amsterdam related. I bought myself a mug for 3€ instead of paying 9€ in a souvenir shop.
 11. Buy typical treats in a supermarket – the difference when buying stroopwafels between a souvenir shop (around 7€) and an Albert Heijn (around 2€) is massive.

 

3b1dfe21-8172-4f7d-91e0-99c71b70a689

a843c6c1-4407-45ce-8b92-1148e588abb9

1da122e3-4bf0-46aa-83e6-ad6a4ad076cd
The combination we chose for our Holland Pass / Miejsca, które wybraliśmy w ramach Holland Pass

***

 

57fca039-76f7-4342-8327-8f514f47dc59

 

2077d96a-58e2-486f-a16f-68f7b032be0e

 

cf66f999-de8f-4ce9-b551-40d20ee5e73a

To był mój pierwszy raz w Amsterdamie i zachwyciło mnie to miasto. Spędziłam tam tydzień i wydaje mi się, że przez te czas zebrałam pewne porady i wskazówki co do kolejnych moich odwiedzin oraz dla wszystkich tych, którzy planują wybrać się do Amsterdamu.

 1. Spakuje wodoodporną i chroniąca od wiatru kurtkę – pogoda w Amsterdamie zmienia się bardzo szybko
 2. Weź parasol – nie jest to must have ale jest bardzo przydatny jako uzupełnienie kurtki, żeby nie być całkowicie przemoczonym
 3. Warstwy – ubiór na cebulkę zapewnia nam ciepło, chroni bardziej od wiatru, a kiedy wejdziemy do budynku można zdjąć jedną lub dwie warstwy
 4. Uwaga na strome schody – wiele schodów w Amsterdamie jest bardzo wysokich, stromych i często też wąskich (nie ma na nich wystarczającą miejsca na całą stopę)
 5. Rowerzyści to bogowie – nie idź po ścieżce dla rowerów! Nie przechodź przez ścieżkę bez uważnego rozejrzenia się. Rowerzyści prawie zawsze i wszędzie mają pierwszeństwo. Ponadto oni nie hamują, kiedy widzą pieszego na ścieżce dla rowerów, dzwonią dzwonkiem a ty uciekasz.
 6. Zaopatrz się w kartę Hollandpass – wykupiliśmy sobie średnią kartę „Medium” z dwoma złotymi i dwoma srebrnymi wejściami i zapłaciliśmy za nią 55€, zaoszczędzając na każdej osobie 10€.
 7. Anonimowa OV-chipkaart – karta do poruszania się transportem miejskim. Plastikowa karta do kupienia w wyznaczonych miejscach, którą można załadować np. na 10€ i podróżować autobusami, tramwajami itp. Uwaga! Żeby móc korzystać z pociągu na karcie musi być przynajmniej 20€. WAŻNE – ta karta wymaga ‘odbijania jej’ przy rozpoczynaniu podróży i jej kończeniu.
 8. Miej ze sobą monety – przydają się do ‘automatów’ z głęboko smażonymi przekąskami (typowymi tam) – np. miejsce, które nazywa się Febo.
 9. Porównuj ceny w sklepach z pamiątkami – okazje jakie znalazłam: 3 magnesy za 5€, 10 pocztówek za 5€.
 10. Sprawdź Primark – sklep ten jest bardzo blisko dworca głównego i oferuje ubrania oraz gadżety związane z Amsterdamem. Ja kupiłam sobie kubek za 3€ zamiast płacić np. 9€ w sklepie z pamiątkami.
 11. Kupuj typowe przysmaki w supermarkecie – różnica przy zakupie stroopwafels w sklepie z pamiątkami (ok 7€) a Albert Heijn (ok 2€) jest ogromna.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s